Utbildningsprojekt i Etiopien
Det är nu drygt 50 år sedan utbildning fastslogs vara en grundläggande mänsklig rättighet. Ändå saknar fortfarande 125 miljoner barn tillgång till skola, och var tredje vuxen är analfabet. För varje skolår som en enskild individ klarar ökar dennes chanser att undslippa fattigdom, och det kan inte finnas någon ursäkt att inte sträva efter att förse alla barn med fri och god skolgång.
BarnSamariten är en oberoende insamlingsstiftelse som grundades redan 1980 och sitt huvudkontor i Skövde. Stiftelsen är uppbyggd på kristna värderingar, och har till syfte att hjälpa barn och familjer i tredje världen. Fadderbidrag förmedlas till barnhem, daghem, skolor, soppstationer och sjukvårdsprojekt. Allt började när numera avlidne Tore Kratz tillsammans med sin hustru Kerstin Kratz en tid bodde i Argentina. Paret fick på nära håll se den fattigdom många barn levde i, vilket berörde dem djupt. Detta bidrog till att de beslutade sig för att samla in pengar för att på så sätt arbeta mot fattigdomen i vår värld. Idag har BarnSamariten fyra anställda och man har ett omfattande hjälparbete både i Afrika, Sydamerika och Portugal.

Sedan år 2001 har BarnSamariten varit med om att bygga upp ett skolprojekt i tre byar i Wondo-området i Etiopien, ett av världens fattigaste länder, där många bor långt från affärer och sjukhus.

BarnSamaritens målsättning är att...
1.Alla oberoende av kön, folkgrupp, religion eller ålder ska få lära sig läsa, skriva och räkna
2.Ge hälsovårdsundervisning, HIV och AIDS-information, råd i familjeplanering, samt antidrog- och narkotikaundervisning
3.Motverka att flickor rövas bort och omskärs mot sin vilja
4.Erbjuda alla skolbarn hälsoundersökning och behandling
5.Alla skolbarn ska få ett rejält mål mat under skoldagen.

Skolorna
I byskolorna finns idag förskola och årskurs 1 och 2, och målsättningen är att hjälpa dem att gå vidare till den statliga skolan. Många av barnen bor flera kilometer därifrån och går till fots fem dagar i veckan för att komma till skolan. Idag finns 750 barn i projektet, men många fler väntar på att få en plats vid skolbänken och behovet är mycket stort. Eftersom skolorna har byggts i byarna är de flesta föräldrar positiva till att sända sina barn till skolan. De flesta av föräldrarna är själva analfabeter, men tack vare byskolorna har folket fått framtidsdrömmar när det gäller utbildning och yrke.

Lärarna är utbildade och har en pedagog till hjälp. Statliga representanter har gett skolorna beröm för god och hög pedagogisk inlärning, vilket betyder mycket på plats. Det arbetas mycket med lek och samspel i skolorna då barnen aldrig får tid att leka hemma; vardagssysslor som att ta hand om småsyskonen, hämta vatten eller leta ved tar all tid.

Den negativa trenden bryts
Britt-Marie Ström, projektansvarig för Afrika, berättar:
– När man kommer till byarna slås man av den stora fattigdomen. Barnen är ofta smutsiga och undernärda. Vi vet att mitt i denna nöd, fattigdom och svält betyder skolorna oerhört mycket för folket. De får hopp om en förändring av sin livssituation, och den negativa trenden av utanförskap och okunskap har sakta börjat brytas. I fattigdomen offras barnens utbildning, särskilt flickornas, men genom byskolorna är vi nu med och förändrar för framtiden. Tyvärr räcker inte det fattiga samhällets resurser till, och det är där BarnSamariten kommer in och ger sitt stöd. Vår vision är att ge barn och ungdomar en större möjlighet att klara sig i livet, och då vet vi att utbildning är en förutsättning. Om ungdomarna i en by får yrkesutbildning kan det förvandla hela byn. Vi hoppas att fler vill vara med och förverkliga drömmen om en utbildning som många bär på.

Hälsa och hjälp till självhjälp
Folket i byarna är mycket fattiga och hälsan blir lidande av det. Inom skolorna arbetar man därför med att förhindra spridning av olika sjukdomar, bland annat genom att ta prover och labbtester på skolbarnen för att kunna behandla mot malaria, bilhartia, gardia, springmask och binnikemask. Detta gör att barnen blir friskare, fler överlever och inlärningsförmågan ökar.

BarnSamariten har även startat upp ett projekt för kvinnor som ej kan försörja sig själva på grund av sjukdom, handikapp eller att de blivit änkor och lämnats med många barn, och hjälpa dem att få en inkomst så deras familjer överlever. I projektet lär sig kvinnorna olika typer av handarbete, och får sedan ett starta eget-bidrag för att kunna börja sin verksamhet. Tanken är att de sedan ska lära andra vad de själva har lärt sig, som ringar på vattnet.

Inhemsk personal
BarnSamariten arbetar bara genom inhemsk personal, som ju känner sitt folk och sin kultur bäst. På så sätt skapar man även arbetstillfällen. Skolorna byggs genom ideella krafter; skolbarnens föräldrar har bidragit med arbetskraften, BarnSamariten har stått för materialet och kommunen har bidragit med markområdet. Därmed blir folket en naturlig del i projektet och känner ansvar för skolorna. Målet just nu är att bygga fler klassrum för högre årskurser i byarna, så att fler barn ska kunna läsa vidare. BarnSamaritens arbete fortsätter och fler barn och ungdomar går en bättre framtid till mötes genom deras arbete.

Fakta Etiopien
Etiopien är ett av världens fattigaste länder.
Man beräknar att 27 procent av alla barn börjar grundskolan, men var tredje elev slutar redan efter första årskursen. Bara en av tio fortsätter till högstadiet.
Flickorna avbryter skolgången före pojkarna, många föräldrar anser sig behöva flickorna hemma för att hjälpa till med vardagssysslorna och försörjningen.
Man räknar med att tre fjärdedelar av befolkningen lever med kronisk undernäring.
En femtedel av alla barn dör före fem års ålder.

Barn-Samariten

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0500-412550
Fax: 0500-411550


Email:
info@barnsamariten.se

Hemsida:
www.barnsamariten.se

Adress:
Barn-Samariten
Box 524
54128 Skövde

| 13 SENASTE FÖRETAGEN